طرح تولید شمش فولادی در منطقه نی ریز فارس با ظرفیت تولید سالانه 800 هزار تن شمش فولادی (بیلت) در راستای هدف توسعه غیر متمرکز فولاد در برنامه توسعه چهارم اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد.

 

در راستای این هدف شرکت ملی فولاد ایران پس از انجام مطالعات اولیه و انتخاب محل پروژه در نزدیکی شهرستان نی ریز فارس در ناحیه قطرویه، با همکاری مشاور طرح (شرکت مهندسی و تکنولوژی تارا طرح) اقدام به انجام مناقصه جهت پیمانکاران طرح، ساخت و اجراء در دومرحله  نمود. مرحله اول مناقصه شامل احداث واحد احیاء مستقیم و انتقال مواد و مرحله دوم مناقصه در برگیرنده احداث واحد فولادسازی در منطقه فوق تعریف گردید.

 

 در مرحله اول واحد احیاء مستقیم با ظرفیت 8000 هزار تن در سال تولید آهن اسفنجی، واحد بریکت سازی با ظرفیت 33000 تن در سال بریکت و واحد انتقال مواد با ظرفیت 2500000 تن در سال جهت انتقال سنگ آهن و گندله به مناقصه گذاشته شد. پس بازگشایی پاکات پیشنهادات در تاریخ 1386/01/22 و انجام ارزیابی های فنی و مالی در تاریخ 1386/02/03 شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک به عنوان پیمانکار (EPC) پروژه فوق الذکر انتخاب گردید.

 

 پس از ابلاغ قرارداد با توجه به شرایط اجرایی پروژه تاریخ 1386/05/10 به عنوان تاریخ شروع قرارداد مشخص گردید

 

 در سال 93 به دلیل عدم تامین مالی و طولانی شدن طرح، شرکت ملی فولاد ایران تصمیم به استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی نمود و شرکت فولاد غدیر نی ریز با سهام داری 65 % سرمایه گذاری غدیر و 35 % سازمان ایمیدرو  تشکیل و بعنوان کارفرما وظیفه تکمیل پروژه را به عهده گرفت.