بازدید دکتر کرباسیان ریاست محترم هیئت عامل ایمیدرو  از مجتمع فولاد نی ریز  در تاریخ 1395/05/06